Klijet i spremište vina

Veliku prednost materijalnih kapaciteta Veleučilišta u Požegi predstavlja nastavna baza ``Klijet i spremište vina``, ukupne bruto površine 515,71 m2, sagrađena na lokaciji smještenoj sjeveroistočno od sela Podgorje, na južnim obroncima Papuka.

Objekt sadrži prostore vinskog podruma, spremišta vina, kušaonice, prostorija za smještaj poljoprivredne mehanizacije i priključaka, gnojiva, pesticida, kao i nastavne prostore, učionice, kabinete, praktikume i degustacijske dvorane. Izravno je fizički i funkcionalno povezan s nastavnim poligonom višegodišnjih nasada vinograda te s njim čini nastavno-demonstracijsku cjelinu u okviru koje se odvija pretežiti praktični dio nastavne djelatnosti Poljoprivrednog odjela.

To je ujedno jedna od najvažnijih prednosti Veleučilišta s obzirom na srodna Veleučilišta jer se studentima na jedinstven način omogućava praktični rad u jednom od geografski najboljih vinogradarskih područja u Republici Hrvatskoj - Vinogorju Kutjevo.

U sklopu nastavne baze postoji dio „minivinifikacije“ (inox bačve zapremnine 100 litara) gdje studenti u vlastitim bačvama (koje služe isključivo u tu svrhu) proizvode svatko svoje vino, koje nakon završenog ciklusa proizvodnje ocjenjuje stručno povjerenstvo i bira najbolje vino. Za takvo najbolje ocijenjeno vino student dobiva simbolično priznanje, a svaki student kao nagradu za cjelogodišnji trud u vinogradu i podrumu to vino dobiva u trajno vlasništvo, u većini slučajeva, kao prvo vlastito proizvedeno vino.