Vinogradi

vinogradi na južnim obroncima papuka
Na površini oko 7 ha vinograda Veleučilište u Požegi je 2005. i 2006. godine na lokalitetima Vinogorja Kutjevo zasadilo 11 vinskih sorti grožđa čime su uspostavljeni uvjeti za kvalitetno i suvremeno izvođenje vježbi za veći dio kolegija stručnog studija Vinogradarstvo-vinarstvo-voćarstvo.
U vinogorju i regionalnom okruženju egzistiraju značajni proizvodni subjekti iz područja vinogradarstva, vinarstva i voćarstva. Veleučilište u Požegi sa svojom nastavnom bazom „Klijet i spremište vina“ i vinogradima te stručnim studijima Vinogradarstvo – vinarstvo – voćarstvo, Prehrambena tehnologija i ostalim studijskim programima, uz edukacijski značaj postaje i područje javnog interesa.
Na Poljoprivrednom odjelu izvode se preddiplomski stručni studiji Prehrambena tehnologija te Vinogradarstvo-vinarstvo-voćarstvo čiju su posebnost prepoznali studenti iz cijele Hrvatske. Stručni studij Vinogradarstvo-vinarstvo-voćarstvo je specifičan po tome što studenti sudjeluju u proizvodnji vlastitih vina u sklopu nastavne baze „Klijet i spremište vina“. Završnom činu proizvodnje vlastita vina studentima prethode sve radne operacije u vlastitim nasadima vinograda bijelih i crnih sorata kroz kolegije Stručne prakse.